Övriga seminarier Helsingborgs stad

Seminarier där Helsingborg stad var med som talare

3:e november

  • 13.40-14.40 Sveriges IT-kommun. De nominerade är…- Micco Grönholm, kommunkationsdirektör
  • 15.00- 16.00 Sveriges Kvalitetskommun. De nominerade är.…. – Palle Lundberg, stadsdirektör

4:e november

  • 14:10-15:10 Möt Sveriges IT-kommun 2015 – Helsingsborgs Stad. Joakim Jardenberg, internetchef

5:e november

  • 8.30- 9.50 Chefer och sociala medier – Joakim Jardenberg, internetchef
  • 8.30-9.50 Should I stay or should I go – Palle Lundberg; stadsdirektör
  • 13.10-14.10 Se individen – Gerth Hellstrand, projektledare Vinna-vinna
  • 10.20-10.35 Behöver alla kommuner en Internetchef, Kvalitetstorget – Joakim Jardenberg