Helsingborg – Sveriges IT-kommun 2015

  Helsingborgs stad utsågs till Sveriges IT-kommun 2015 på kvalitetsmässan i Göteborg. – Oerhört glädjande och ett kvitto på att vi verkligen tar vara på digitaliseringens möjligheter inom Helsingborgs stad, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du höra motiveringen och Peters tacktal.

För åttonde året i rad delades utmärkelsen Sveriges IT-kommun ut, denna gång till Helsingborgs stad. Utmärkelsen delas ut till den kommun som på bästa sätt lyckats använda IT och digitaliseringen för att utveckla kommunen, något som Helsingborgs stad satsat mycket på.

– Digitaliseringen är avgörande för Helsingborgs stads möjlighet att öka servicen till stadens invånare och företag, säger Peter Danielsson och fortsätter:

– Nu bygger vi vidare på det arbete som gjorts, för än finns det en rad utmaningar kvar inom området.

Kvalitativa satsningar inom IT är inget nytt för Helsingborgs stad som sedan i juni 2013 erbjuder möjligheten att surfa öppet och kostnadsfritt på ett antal surfzoner runt om i staden.

– Den här utmärkelsen ser jag som en bekräftelse på det vi har gjort är bra, säger Jukka Heino, IT-utvecklingschef i Helsingborgs stad.

Men även om Helsingborg har kommit långt pekar Jukka Heino ut ett flertal områden som är viktiga att ta itu med gällande digitaliseringen.

– Vi fortsätter nu arbetet med att digitalisera våra verksamheter, inte minst för att minska vår användning av pappersdokument. En annan utmaning är förväntningar på oss som myndighet att vara lättillgängliga – detta oavsett vilken kanal eller teknik kommuninvånaren använder.

Till Sveriges IT-kommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. I år var Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Västerås och Vara nominerade.

De partners som tillsammans med Kvalitetsmässan driver Sveriges IT-kommun är Sveriges Kommuner och Landsting, Digitaliseringskommissionen, VINNOVA samt IT&Telekomföretagen.